Gå til indhold

Ilham Mohammad

Indstillet af Aarhus kommune
Ilham er indstillet af Aarhus kommune. Hun er uddannet pædagog. Hun arbejder i den boligsociale helhedsplan for Gellerup/Toveshøj, hvor hun er er familiemedarbejderkoordinator for Bydelsmødre i Gellerup/Toveshøj. Endvidere er hun støttepædagog for nyankomne, traumatiserede flygtningefamilier i Grenå og i Århus.

Ilhams Mohammads arbejde inden for det boligsociale område og praksiserfaring fra Bydelsmødreindsatsen er en styrke for rådet på det boligsociale område samt ift. kvinder i beskæftigelse.