Gå til indhold

Pernille Kiær

Medlem - CSR-chef i De Forenede Dampvaskerier
Pernille er udpeget som medlem af Rådet for Etniske Minoriteter i 2018 af tidligere integrationsminister Inger Støjberg. Pernille arbejder til dagligt som CSR-chef i De Forenede Dampvaskerier, som har et særligt fokus på indslusning af flygtninge på arbejdsmarkedet.

Hun har politisk tæft og blander sig i integrationsdebatten og byder ind med virksomhedsperspektivet, som hun synes er altafgørende for at få flygtninge- og indvandrere i job. Hun har gennemslagskraft og en erfaren oplægsholder indenfor området. Pernille har en stor viden og erfaring med nydanske medarbejdere fra DFD, men også fra tidligere jobs i DI og Arriva. Hun har ledet mange integrationsprojekter, som har været i spændingsfeltet mellem det offentlige og det private erhvervsliv og kender til både muligheder og udfordringer i dette arbejde. Hun er desuden flittigt brugt som samarbejdspartner af SIRI - både som sparringspartner og oplægsholder.

Citat fra Pernille:

"Jeg er rigtig glad for at være blevet udpeget til at sidde med i rådet. Virksomhederne spiller en nøglerolle, når det handler om at få integreret flygtninge og indvandrere i det danske samfund. Jeg vil i rådet bringe min viden og mine erfaringer med integrationsarbejdet i virksomhederne videre, så vi kan få endnu flere virksomheder med ombord i integrationsarbejdet i et samarbejde med jobcentrene i landets kommuner".