Niddal El-Jabri

Medlem - indstillet af Københavns Kommune
Niddal har siddet i rådet siden 2018, som repræsentant for Københavns Kommune. Han er uddannet B.Sc. som procesøkonom med en overbygning i projektledelse fra Northumbria University.

Siden 2001 har han arbejdet med uddannelse, projektledelse, salg og marketing, iværksætteri og forretningsudvikling. Til dagligt er han desuden direktør hos Mino Danmark.

Niddal har en viden om og er særlig optaget af årsager til hvorfor minoritets-danskere ikke altid indfrier deres potentiale i livet, som referer til spørgsmål om socioøkonomiske uligheder, diskrimination på arbejds- og boligmarked og mangel på social kapital.

I Mino Danmark arbejder han bl.a. for at indsamle viden om dette område og understøtte netværk for unge med etnisk baggrund. Han har med andre ord i kraft af hans personlige bagrund som barn af indvandrer samt professionelle virke et stort indblik i, hvilke udfordringer etniske unge står overfor, og hvordan man kan overvinde disse.