Gå til indhold

Halima El Abassi

Forkvinde
Halima er udpeget som forkvinde i Rådet for Etniske Minoriteter i 2018 af tidligere integrationsminister Inger Støjberg. Halima er ph.d.-studerende ved OsloMet, hvor hun forsker i æresrelaterede konflikter og social kontrol. Halima er sat i spidsen for Odense kommunes ekspertgruppe, som er nedsat for at analysere kommunens indsats mod negativ social kontrol og skal være med til at styrke kommunens indsats i at reducere negativ social kontrol.

Halima er oprindeligt uddannet som interkulturel/international socialrådgiver og har en cand.soc. i socialt arbejde. Hun har siden sine ungdomsår arbejdet som frivillig i lang række af organisationer, hvor hun blandet andet har været bestyrelsesmedlem i den socialpolitiske forening i FAKTI – Værested for Etniske Minoritetskvinder, i LIM – Likestilling, Integrering og Mangfold (Norge) og leder af styregruppen for et mentorprojekt for unge kvinder mellem 18-25 år, Ungdommens Røde Kors.

Hun er ikke mindst en flittig debattør og har deltaget i mange radio, tv-interviews samt artikler og debatindlæg. Hun har i en årrække arbejdet med socialt arbejde i blandt andet kommunale forvaltninger såvel som inden for NGO-verden. 

Hun deltager desuden i Altingets socialpolitiske netværk, hvis formål er, at bidrage til udvikling og fornyelse af velfærdssamfundet og indsatserne overfor særligt udsatte. Netværket er et forum bestående af personer der beskæftiger sig med emner indenfor socialpolitik på tværs af velfærdssamfundet.

Citat fra Halima:

”Jeg er naturligvis utrolig glad for at blive udpeget til formand for rådet, som jeg synes er sammensat bredt og repræsentativt hvad angår faglige kompetencer og personlige erfaringer. Jeg glæder mig til, at stå i spidsen for dette velkvalificerede team. Vores opgave bliver nu at sætte alle vores kompetencer i spil med henblik på at rådgive ministeren og præge den offentlige debat, så vi kan være med til at sikre en vellykket integration i Danmark, siger Halima El Abassi.