Flygtninge udgør en vigtig ressource i erhvervslivet