Høringssvar

Høringssvar til ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet.pdf