Gå til indhold

Høringssvar

Høringssvar om vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Høring over udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven).

Du kan kæse høringssvaret her