Høringssvar

Høringssvar om repatrieringssloven

Svar på høring om udkast til lovforslag om ændring af repatrieringsloven (Indførelse af permanent ordning med forhøjet etableringshjælp og supplerende reintegrationsbistand, ændret fordeling af udbetaling af etableringshjælp m.v.).

Du kan læse høringssvaret her