Høringssvar

Høringssvar om opgørelse af bopælstid for folkepension

Høringssvar vedrørende forslag til lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension).

Du kan læse høringssvaret her