Høringssvar

Høringssvar om kollektive bofællesskaber

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber).

Du kan læse høringssvaret her