Høringssvar

Høringssvar om kapacitetsloft

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Kapacitetsloft).

Du kan læse høringssvaret her