Høringssvar

Høringssvar om børnetilskud, børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (Særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af optjeningsprincippet for ret til børneog ungeydelse og børnetilskud).

Du kan læse høringssvaret her