Høringssvar

Evaluering af Europa Kommisionens Direktiv om Ligebehandling

Høringssvar Til Evaluering Af Direktivet Om Ligebehandling (Direktiv 2000/43/Ef Samt 2000/78/Ef)

Rådet for Etniske Minoriteter bidragede til Udlændinge- og Integrationstyrelsens høringssvar. 

Læs rådets bidrag her og se selve høringssvaret her