Høringssvar

Ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Nyt praktikpladstaxametertilskud).pdf