Rådets anbefalinger vedr. det tidligere integrationsprogram