Rådets anbefalinger

Rådet for Etniske Minoriteter har som en del af rådets strategi udarbejdet anbefalinger, der skal afspejle rådets officielle holdning til udvalgte spørgsmål der vedrøre etniske minoriteter og integration.
Sidst opdateret 09/01 2018