Ghettoerne skal løftes, ikke straffes

Tema om udsatte boligområder

I de sidste måneder har der været et stort politisk fokus på udsatte boligområder - særligt på grund af regeringens ghettoudspil "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030" - hvilket har haft indflydelse på Rådets arbejde. Nedenfor findes en oversigt over Rådets aktiviteter i relation til ghettoudspillet.

Anbefalinger 

Bekæmpelse af negativ social kontrol

Flere etniske minoritetskvinder i beskæftigelse

Forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering

Løft af fagligheden hos tosprogede elever

Artikler

Debatafslutning: Mens Christiansborg har debatteret ghettopakker, har Altinget: Civilsamfund haft debattører til at pege på, hvordan civilsamfundet kan være med til at løse problemerne i boligområderne. Altinget d. 3/4. Opsamlingsartiklen kan læses her.

Regeringen ønsker at straffe sig til bedre integration. Man bør i stedet løfte "ghettoerne" og på den måde integrere beboerne. Her spiller civilsamfundet en central og bærende rolle, skriver formanden for Rådet Yasar Cakmak, Altinget d. 8/3. Læs hele artiklen her.

Det er sociale problemer og uligheder, der er årsag til problemerne i de udsatte boligområder, og de løses ikke ved straf, med derimod ved at dyrke de gode historier fra området, skriver folkeskolelærer og rådsmedlem Abdirahman Mohamud Iidle, Altinget d. 9/3. Læs hele artiklen her.

Høringssvar

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Reform af reglerne om ægtefællesammenføring - nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet, skærpet boligkrav mv.)

Høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (initiativer der modvirker parallelsamfund)

Ministermøder

Den 14. marts mødtes rådsmedlem Muhsin Türkyilmaz og formand Yasar Cakmak udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg for at overrække hende Rådets anbefalinger for etniske minoritetskvinder i beskæftigelse.

Den 12. april havde Rådet møde med minister Inger Støjberg om regeringsudspillet "Ét Danmark uden parallelsamfund" og lovforslaget om tildækningsforbud, desuden præsenterede rådet dets anbefalinger om bekæmpelse af negativ social kontrol, forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering og fagligheden hos tosprogede elever. Både ministeren og hendes embedsfolk har udtrykt stor tilfredshed med bidragene fra rådsmedlemmerne.

 

 

                                                             Gruppebillede

Paneldebat

Den 12. marts deltog rådsmedlem Eline Feldman i paneldebatten på konferencen "Hvordan sikrer vi børn i udsatte byområdet et aktivt foreningsliv?". Bag konferencen stod indsatsten "Plads til Alle" i Red Barnet og Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

 

                                                               Red Barnet konference i marts 2018

Pressemeddelelser

Alle nydanskere bor ikke i ghettoer! 

Åben Høring

Onsdag d. 11/4 deltog rådsmedlem Tiahes Thiaharaja i en åben høring i Transport-, bygnings- og boligudvalget om almene boliger på Christiansborg. Se hele mødet her.

                                                              Tiahes på Christiansborg

Sidst opdateret 11/03 2019