Det er Alles Valg 2013

En guide til demokratisk deltagelse i Danmark
Det er Alles Valg 2013

Pjecen ”Det er alles valg” er udgivet som led i Social-, Børne- og Integrationsministeriets valgkampagne ”Alles valg”, der har til formål at fremme nydanskeres valgdeltagelse ved kommunal- og regionalvalget 19. november 2013. Pjecen indeholder oplysninger om valget og om de muligheder og rettigheder, den enkelte borger i Danmark har i forhold til at få indflydelse, når der tages beslutninger lokalt. Pjecen indeholder også information om regionernes og kommunernes opgaver.

 

 

 

Bagest i pjecen gives et resumé af valghandlingen på følgende syv sprog ud over dansk:

  • engelsk
  • bosnisk
  • arabisk - farsi
  • somali
  • tyrkisk
  • urdu 

Pjecen er udgivet i samarbejde med Rådet for Etniske Minoriteter og er en opdateret udgave af pjecen ”Det er dit valg” fra 2009.


Hent publikationen

Sidst opdateret 20/05 2014

Bestil trykt udgave af publikationen

Felter markeret med   skal udfyldes