Årsberetning 2012

Årsberetning for Rådet for Etniske Minoriteter 2012
Årsberetning 2012

Efter en turbulent periode i 2011, der var præget af regeringsskifte og ikke mindre end tre forskellige ministre på integrationsområdet, har Rådets sekretariat i 2012 fundet sig til rette i de nye omgivelser i Social- og Integrationsministeriet. 

Rådet har indledt et godt samarbejde med den nye Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup. den nye regerings integrationspolitik er begyndt at tage form, mange gode og spændende initiativer er fremsat, og Rådet har flittigt givet sit besyv med i form af høringssvar og debatter. Rådet har i 2012 haft to møder med ministeren. På møderne har Rådet rådgivet ministeren omkring emner som diskrimination og medborgerskab, uddannelsesmæssige udfordringer for nydanske drenge, beskæftigelse og kriminalitetsforebyggelse.


Hent publikationen

Sidst opdateret 12/06 2014