Årsberetning 2007

Årsberetning for Rådet for Etniske Minoriteter 2007
Årsberetning 2007

Det har været (endnu) et travlt og inspirerende år for
Rådet for Etniske Minoriteter. Integrationsområdet er
genstand for en intens bevågenhed blandt befolkning,
medier og politikere. Ikke mindst i et år som 2007,
hvor der som bekendt var valg til Folketinget.
Integration er et af de to store områder, der har præget
de politiske diskussioner i året der gik – nationalt og
globalt. Sammen med debatten om klimaændringer står
debatten om migration og integration som et centralt
punkt på dagsordenen. Alle der beskæftiger sig med
integration, befinder sig midt i orkanens øje, og det kan
vi lige så godt vænne os til.


Hent publikationen

Sidst opdateret 20/05 2014