Yago Bundgaard

Medlem

Yago Bundgaard har i en årrække været leder af gymnasiale uddannelsesinstitutioner i og omkring Aarhus. Først som vicerektor og rektor på det daværende Langkaer Gymnasium og nu som uddannelsesdirektør for AARHUS TECH’s gymnasiale uddannelser. Som medlem af Rådet for Etniske Minoriteter vil Yago Bundgaard både kunne bidrage med hans erfaringer fra arbejdet med at tilbyde unge med minoritetsbaggrund en almendannende gymnasial uddannelse, og med hans erfaringer med de forskellige udfordringer, der opstår når minoritetsgrupper møder en fast forankret uddannelsestradition.