Ngoc Thi Hong Nguyen

Medlem

Thi har siddet i rådet fra 2018, som repræsentant fra Svendborg Integrationsråd. Til dagligt studerer hun matematik og biologi på Syddansk Universitet. Thi har et netværk blandt en gruppe, der ikke er fremtrædende i integrationsdebatten; de vietnamesiske bådflygtninge, der kom til Danmark i 1970’erne. Hun er særligt drevet af den personlige erfaring, hun fik i folkeskolen og gymnasiet, hvor hun måtte arbejde ekstra hårdt for at følge med. Er derfor meget optaget af integrationen af nyankomne børn og unge i uddannelsessystemet. Svendborg Kommunes Integrationsråd er endvidere et velfungerende råd med aktive medlemmer og kommunen har blandt andet derudover etableret et rollemodelkorps.

"Jeg synes, det er vigtigt at få nye ankommende integreret hurtigst muligt i det danske samfund, så de kan være i stand til selv at skabe deres eget fundament, blive glade for livet i Danmark og til gavn for samfundet senere."