Forkvinde

Halima El Abassi

Forkvinde

Forkvinden, Halima El Abassi har en solid faglighed bl.a. i kraft af sit Ph.d-stipendiat ved OsloMet, hvor hun forsker i negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, desuden har hun erfaring fra sit tidligere arbejde som socialrådgiver, konsulent og underviser inden for integrationsområdet.

”Jeg er naturligvis utrolig glad for at blive udpeget til formand for rådet, som jeg synes er sammensat bredt og repræsentativt hvad angår faglige kompetencer og personlige erfaringer. Jeg glæder mig til, at stå i spidsen for dette velkvalificerede team. Vores opgave bliver nu at sætte alle vores kompetencer i spil med henblik på at rådgive ministeren og præge den offentlige debat, så vi kan være med til at sikre en vellykket integration i Danmark, siger Halima El Abassi.