Halima El Abassi

Forkvinde

Halima er udpeget som forkvinde i Rådet for Etniske Minoriteter i 2018 af tidligere integrationsminister Inger Støjberg. Halima er ph.d.-studerende ved OsloMet, hvor hun forsker i æresrelaterede konflikter og social kontrol. Hun er oprindeligt uddannet som interkulturel/international socialrådgiver og har en cand.soc. i socialt arbejde. Halima har siden sine ungdomsår arbejdet som frivillig i lang række af organisationer, hvor hun blandet andet har været bestyrelsesmedlem i den socialpolitiske forening i FAKTI – Værested for Etniske Minoritetskvinder, i LIM – Likestilling, Mangfold og Integrering (Norge) og leder af styregruppen for et mentorprojekt for unge kvinder mellem 18-25 år, Ungdommens Røde Kors. Halima er en flittig debattør og har deltaget i mange radio- og tv-programmer samt artikler og debatindlæg. Hun har i en årrække arbejdet med socialt arbejde i blandt andet kommunale forvaltninger såvel som inden for NGO-verden. Halima har også erfaring med internationalt socialt arbejde.

”Jeg er naturligvis utrolig glad for at blive udpeget til formand for rådet, som jeg synes er sammensat bredt og repræsentativt hvad angår faglige kompetencer og personlige erfaringer. Jeg glæder mig til, at stå i spidsen for dette velkvalificerede team. Vores opgave bliver nu at sætte alle vores kompetencer i spil med henblik på at rådgive ministeren og præge den offentlige debat, så vi kan være med til at sikre en vellykket integration i Danmark, siger Halima El Abassi.