Eline Cecilie Feldman

Næstforkvinde

Eline er valgt som næstforkvinde i rådet. Hun er personligt udpeget af ministeren af denne omgang, men har tidligere siddet som medlem for Københavns Kommune fra 2014-2018. Eline har en cand. mag i psykologi og socialvidenskab fra Roskilde Universitet og er til daglig leder af en boligsocial helhedsplan på Ydre Nørrebro (Lundtoftegade, Lundtoftegården og Titanparken). Hun har 17 års erfaring med sociale- og beskæftigelsesmæssige indsatser for udsatte og marginaliserede grupper i København, herunder især unge i udsatte boligområder. Hun har desuden arbejdet som frivillig leder på Roskilde Festival gennem 5 år og siddet i FRAKs bestyrelse (fritidsjobaktør) siden begyndelsen i 2012. Eline har et stort netværk i Københavns Kommune og i civilsamfundet, og hun har en stor viden og erfaring indenfor arbejdet med udfordringer som social marginalisering, sårbare unge, gruppekonflikter, kriminalitet og diskrimination qua hendes nuværende profession og hendes tidligere arbejde i Københavns Kommune.