Christian Marcussen

Medlem

Christian er Cand. Comm fra Roskilde Universitet og BA. i filosofi og videnskabsteori. Han arbejder til dagligt som presse- og kommunikationskonsulent. Christian har i mange år været aktiv i samfundsdebatten om bl.a. indvandring og integration, og har derigennem et indgående kendskab til forskning og data på området.