Høringssvar 2016

  • Oktober

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning)

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven
(Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan
udelukkes fra at indrejse)

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven
(Ændring af udvisningsreglerne m.v.)

  • April

Høringssvar vedrørende forslag til lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge.

- Høringssvar vedr. Udkast til Forslag til Lov om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram)

- Forslag til Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU)

  • Januar

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag nr. L87 om ændring af udlændingeloven(udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse m.v.)

Høring vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og danskuddannelsesloven (udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.)

 

 

 

 

     

    Sidst opdateret 05/03 2018