Høringssvar 2016

  • Januar

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag nr. L87 om ændring af udlændingeloven(udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse m.v.)


Høring vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og danskuddannelsesloven (udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.)

  • April

- Høringsvar vedrørende forslag til lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge.

- Høringssvar vedr. Udkast til Forslag til Lov om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram)

- Forslag til Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU)


  • Oktober

Høringsvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning)

Høringsvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven
(Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan
udelukkes fra at indrejse)

Høringsvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven
(Ændring af udvisningsreglerne m.v.)

  • November

Høringssvar vedrørende udkast til ny tilskudsbekendtgørelse for efterskoler og frie fagskoler

Høringsvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets
skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole og udkast til bekendtgørelse om valg
og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

 

 

 

     

    Sidst opdateret 23/01 2017