Høringssvar 2014

  • November

- Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om Det Centrale Personregister

(Udvidet adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v.)


 - Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven

(Styrkede kontrolmuligheder i grænseområder og lufthavne mv.) 


 - Høringssvar vedrørende Børnekonventionens tillægsprotokol

 (Høringssvar vedrørende beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19.december 2011 til FN’s konvention om barnets rettigheder)


- Høringssvar over udkast til lovforslag vedrørende socialt tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen af frafaldstruede elever(Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning afrealitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land mv.)

(Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse af registreringsbeviser og opholdskort efter EU-reglerne samt justering af boligkravet m.v.)  • Januar

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven 

(Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)Sidst opdateret 31/01 2017