Rådet

Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver ministeren på integrationsområdet, i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration. Rådet er endvidere initiativtager til andre aktiviteter.

Medlemmer

Her kan du se hvem der er medlemmer af Rådet, hvor de kommer fra og hvad de beskæftiger sig med.

Rådets Historie

Rådets historie fra nedsættelsen i 1983 som kontaktudvalg under Indenrigsministeriet til udpegelsen af det nuværende råd.

Organisation & Strategi

Rådets formål, struktur og strategi.

Rådsmøder & Referater

Denne mappe indeholder en oversigt over datoer for afholdelse af møder i Rådet for Etniske Minoriteter samt referater fra møderne

Høringssvar

Rådet for Etniske Minoriteter afgiver høringssvar til lovforslag, der falder under Rådets fokusområder, heriblandt flygtninge og integration.

Publikationer

Publikationerne er gratis og kan bestilles ved henvendelse til Sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter på telefon 72 14 24 00 eller e-mail rem@siri.dk.

Sekretariatet

Rådet betjenes af et sekretariat, der er forankret i Ministeriet for Udlændinge- og Integration

Rådet i medierne

Rådet for Etniske Minoriteter er ofte i medierne. Her på siden kan du finde de artikler, pressemeddelelser mv. som Rådet for Etniske Minoriteter har udtalt sig til, bidraget til eller selv har udfærdiget.

Anbefalinger

Rådet for Etniske Minoriteter har som en del af Rådets strategi udarbejdet anbefalinger, der skal afspejle Rådets officielle holdning til udvalgte spørgsmål, der vedrører etniske minoriteter og integration.

Nyhedsbreve

Læs Rådet for Etniske Minoriteters nyhedsbreve her og hold dig opdateret om Rådets arbejde.