Rådet møder Inger Støjberg

Torsdag d. 12. april havde Rådet for Etniske Minoriteter møde med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Hovedårsagen til mødet var overrækkelsen af samt dialog om anbefalingerne, som Rådet har udarbejdet. Rådet havde også lejlighed til at tale om det nye lovforslag om maskeringsforbud. Både ministeren og embedsværket udtrykte stor tilfredshed med Rådets bidrag, og sender indholdet fra mødet videre til relevante ressortministerier.

Det var både en udmærket afslutning på arbejdsperioden for det nuværende Råd og et godt afsæt for det kommende Råd.

Rådet har eftersendt sine bemærkninger til regeringens ghettoudspil "Ét Danmark uden parallelsamfund" til de relevante ministerier. Læs bemærkningerne under temaopslaget om ghettoer her


Link til Rådets anbefalinger:

Bekæmpelse af negativ social kontrol

Flere etniske minoritetskvinder i beskæftigelse

Forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering

Løft af fagligheden hos tosprogede elever

Bemærkninger til lovforslag om maskeringsforbud

              Gruppebillede af Rådet og Ministeren

Sidst opdateret 09/05 2018