Indkaldelse til repræsentantskabsmøde lørdag den 21. sep. 2019 - du kan stadig nå at tilmelde dig!

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde lørdag den 21. sep. 2019 - du kan stadig nå at tilmelde dig!

Nyhed
14 Sep, 2019
Rådet for Etniske Minoriteter indkalder hermed til det årlige møde i repræsentantskabet lørdag d. 21. september kl. 10:00 – 16:00 på Scandic Bygholm Park Hotel i Horsens.

Temaet for mødet vil være kvalificering af det nye råds fokuspunkter i deres arbejde, særligt med henblik på jeres input.

Det har siden 2014 været muligt for alle kommuner at vælge en repræsentant til repræsentantskabet, og vi vil gerne opfordre alle kommuner, med eller uden integrationsråd, til at vælge og sende en repræsentant til mødet, så vi får et så stort og repræsentativt repræsentantskab som muligt. 

Der vil blive udsendt en dagsorden ud med program senest 7 dage før mødet, men vi kan allerede nu afsløre, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye vil åbne mødet.

Du kan stadig nå at tilmelde dig, skriv hurtigst muligt en mail til sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter ([email protected]).

Rådet for Etniske Minoriteter dækker transportudgifter forbundet med deltagelse i mødet efter gældende regler for transportgodtgørelse (tjenesterejseblanketter udleveres på mødet).

 Vi glæder os til at se jer!