Høringssvar

Høringssvar om Én plan

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, lov om integration af udlændinge i Danmark og forskellige andre love (Mulighed for at udarbejde Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer).

Du kan læse høringssvaret her