NGO-forum for undersøgelse af hadforbrydelser (COWI)

Repræsentant fra Rådet for Etniske Minoriteter: Sekretariatet

Rådet for Etniske Minoriteter deltager i COWIs NGO-forum, for undersøgelse af hadforbrydelser.

Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark og skal give øget viden om omfanget af hadforbrydelser, hvem ofrene er, hvem der står bag, og hvad motiverne er.

Der er stor usikkerhed om, hvor mange hadforbrydelser der finder sted i Danmark, fordi mange hadforbrydelser ikke anmeldes til politiet.

Målet med den nye kortlægning er, at kunne skaffe et bedre grundlag for vurdering af omfanget og karakteren af hadforbrydelser i Danmark.

Kortlægningen udføres for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, men det er meningen, at en lang række myndigheder og organisationer, der repræsenterer potentielt udsatte grupper, skal kunne bruge analyseresultaterne, og dermed få stor glæde og gavn af undersøgelsen i deres arbejde. 

  • Rammen: Nedsat under COWI. Bestilt af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
  • Medlemmer: Kvinderådet, LGBT Danmark, Danske Handicap Organisationer, Rådet for Etniske Minoriteter, Det Jødiske Samfund i Danmark, Rådet for socialt udsatte, SAND, Enhedslisten, MIBLIS, COWI. 
  • Formål: Den nationale kortlægning skal give viden om omfanget af hadforbrydelser, hvem ofrene er, hvem der står bag, og hvad motiverne er. 
  • Forventet mødekadence/afslutning: Møder er afholdt og e-survey er sendt ud. 
Sidst opdateret 16/01 2018