Tidligere udvalg

Her ses en oversigt over Rådets tidligere repræsentation i en række udvalg og fora

NGO-forum for undersøgelse af hadforbrydelser (COWI)

Repræsentant fra Rådet for Etniske Minoriteter: Sekretariatet

Læs mere

Følgegruppen for Antidiskriminations-Enheden (Ankestyrelsen)

Repræsentant fra Rådet for Etniske Minoriteter: Yasar Cakmak

Læs mere

Realdania: 'Collective Impact'

Repræsentant fra Rådet for Etniske Minoriteter: Yasar Cakmak

Læs mere

Dobbeltminoriteter i Fokus (Danske Handicaporganisationer)

Repræsentant fra Rådet for Etniske Minoriteter: Sekretariatet

Læs mere

Udviklingsnetværk, Center for Ludomani

Repræsentant for Rådet for Etniske Minoriteter: Izzet Tokmak og Mahmoud Daoud

Læs mere

Oxford Research: Netværk for Civilsamfundet Bygger Bro

Repræsentant for Rådet for Etniske Minoriteter: Sekretariatet

Læs mere

Sidst opdateret 16/01 2018