Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejdet (SPAIS)

Repræsentant fra Rådet for Etniske Minoriteter: Natasha Al-Hariri

Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejdet er et udvalg under Justitsministeriet. Udvalget behandler og diskuterer sager og problemstillinger, der foreligger inden for Justitsministeriets ansvarsområde så som retlige og indre anliggender.

  • Rammen: Justitsministeriet nedsatte specialudvalg. 
  • Medlemmer: Integrationsministeriet (formand), Udenrigsministeriet, Statsministeriet, Justitsministeriet, Rigspolitiet, Udlændingeafdelingen, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Udlændingeservice, Københavns Kommune, Dansk Institut for Menneskerettigheder, Advokatsamfundet Amnesty International,

Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Rådet for etniske minoriteter, Landsorganisationen i Danmark, Dansk Arbejdsgiverforening, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Akademikernes Centralorganisation, Sammenslutningen af Landsbrugets Arbejdsgiverforeninger, Danske regioner, Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte, Ledernes Hovedorganisation, Offentlig Ansattes Organisationer, Kommunernes Landsforening 

  • Formål: Gensidig vidensudveksling.
  • Forventet mødekadence/afslutning: 4 gange årligt 
Sidst opdateret 12/02 2015