Ligebehandlingsudvalget (Institut for Menneskerettigheder)

Repræsentant fra Rådet for Etniske Minoriteter: Mahtab Jalili-Trudslev

Ligebehandlingsudvalget blev oprettet af Rådet for Menneskerettigheder (ikke at forveksle med FN’s Menneskerettighedsråd) den 24. april 2003. Formålet med udvalget er at rådgive Institut for Menneskerettigheder i arbejdet med at fremme ligebehandling og forebygge diskrimination.


Ligebehandlingsudvalgets medlemmer udpeges blandt medlemmerne af Rådet for Menneskerettigheder og andre danske organisationer, som arbejder med ligebehandling. Medlemmerne skal repræsentere eller have tilknytning til et eller flere af ligebehandlingsområderne: alder, handicap, køn, race, etnicitet, religion og seksuel orientering.
Herudover er det udvalgets formål:

  • At styrke retsbeskyttelsen mod diskrimination ved at informere om retten til ikke at blive diskrimineret og om klagemuligheder
  • At styrke adgangen til vejledning og bistand for ofre for diskrimination
  • At styrke monitoreringen af diskrimination gennem en systematisk registrering af henvendelser om diskrimination.
  • Rammen: Ligebehandlingsudvalget blev oprettet af Rådet for Menneskerettigheder (ikke at forveksle med FN’s Menneskerettighedsråd) den 24. april 2003. Det er en del af Institut for menneskerettigheder 
  • Medlemmer: Ligebehandlingsudvalgets medlemmer udpeges blandt medlemmerne af Rådet for Menneskerettigheder og andre danske organisationer, som arbejder med ligebehandling. LGBT Danmark, Danske Seniorer, DRC, ENAR DK, SOS mod Racisme, Yngresagen, DH, SOS mod rasisme, Ældresagen. 
  • Formål: Formålet med udvalget er at rådgive Institut for Menneskerettigheder i arbejdet med at fremme ligebehandling og forebygge diskrimination. 
  • Forventet mødekadence/afslutning: Der er møder i udvalget fire gange om året. Herudover afholdes en årlig høring om status på ligebehandling i Danmark i regi af Ligebehandlingsudvalget.
Sidst opdateret 12/02 2015