Forside » Netværk » Udvalg » Kontaktudvalget mellem Københavns Politi og etniske minoriteter

Kontaktudvalget mellem Københavns Politi og etniske minoriteter

Repræsentant fra Rådet for Etniske Minoriteter: Betina Rasmussen

Rådet for Etniske Minoriteter er repræsenteret i Kontaktudvalget mellem Københavns Politi og Etniske Minoriteter.

Formålet med dette er i særdeleshed informations- og erfaringsudveksling mellem politi og repræsentanter fra organisationer, der varetager interesser for etniske minoriteter.

Politiet orienterer om oplevede problemstillinger og nye tiltag. Repræsentanterne fra minoritetsorganisationerne bidrager til politiets arbejde gennem information og diskussion af problemstillinger vedrørende eksempelvis diskrimination i gadebilledet og nattelivet samt hjemløse udlændinge.

Fra repræsentanternes side kan der desuden komme sparring i forhold til nye tiltag og strategier hos politiet.

  • Rammen: Københavns politi nedsatte udvalget i 2012 
  • Medlemmer: Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination, Københavns Kommunes kontor for Inklusion og Mangfoldighed, Institut for Menneskerettigheder, SOS mod racisme, Frederiksberg Kommunes Integrationsråd. 
  • Formål: En dialog mellem politi og aktører med viden om etniske minoriteter.
  • Forventet mødekadence/afslutning: 2 gange årligt 
Sidst opdateret 16/03 2018