Følgegruppen for integrationsviden.dk (Styrelsen for International Rekruttering og Integration)

Repræsentant fra Rådet for Etniske Minoriteter: Muhsin Türkyilmaz

Integrationsviden er en brugerdreven portal, hvor et netværk af samarbejdende videnscentre og praktikere indenfor integrationsområdet løbende indsender ny viden til portalen.

Derved medvirker aktørerne til at skabe og vedligeholde integrationsviden som et vigtigt redskab i integrationsindsatsen, der udgør én indgang til et samlet overblik over viden og aktører på integrationsområdet.

Integrationsviden skal medvirke til at styrke anvendelsen af eksisterende viden, der virker, i den praktiske integrationsindsat.

Den primære målgruppe for portalen er kommunale integrationspraktikere, samt personer med en koordinerende og vidensformidlende funktion indenfor integrationsområdet i kommunerne.

Også foreninger, virksomheder og organisationer kan drage nytte af portalen.

  • Rammen: Viden der virker var en del af satspuljeaftalen for 2008, hvor der blev afsat 13 mio. kr. til en opsøgende indsamling og formidling af viden om integration. En central del af indsatsen er etableringen af vidensportalen; Integrationsviden, der formidler kvalitetssikret viden om integration. 
  • Formål: Integrationsviden er en brugerdreven portal, hvor et netværk af samarbejdende videnscentre og praktikere indenfor integrationsområdet løbende indsender ny viden til portalen. Derved medvirker aktørerne til at skabe og vedligeholde integrationsviden som et vigtigt redskab i integrationsindsatsen, der udgør én indgang til et samlet overblik over viden og aktører på integrationsområdet.