Altingets Integrationspolitiske Netværk

Repræsentant fra Rådet for Etniske Minoriteter: Muhsin Türkyilmaz

Integration er et centralt emne på den politiske dagsorden og involverer aktører fra civilsamfundet over det offentlige og ud til det private, hvis den skal være succesfuld. Altingets integrationspolitiskenetværk er en mulighed for at møde nøgleaktører fra forskellige sektorer og erfaringsudveksle med ligesindede, der dagligt beskæftiger sig med integration i afgørende poster.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i maj måned 2017 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Programmet er nu på plads og kan ses her.

Netværkets faste mødeleder er rådsmedlemmet Natasha Al-Hariri, der er uddannet jurist med speciale i udlændingeret og menneskerettigheder.