Repræsentantskabet

Repræsentantskabet består af medlemmer og repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelserne. Det er muligt at deltage i repræsentantskabet, uanset om der er nedsat et integrationsråd i kommunen eller ej. Der vælges blandt medlemmerne 5 repræsentanter til REM.
Sidst opdateret 04/09 2018