Migration Policy Group

Migration Policy Group (MPG) er en uafhængig tænketank. MPG arbejder med strategisk tænkning, der kredser omkring lighed og bevægelighed.

MPG har i de seneste år ledet forskning, der skal identificere hvilke muligheder og udfordringer der er for immigranter i forhold til at opnå statsborgerskab, og blive deltagende medborgere, både socialt og politisk, i de respektive lande.

MPG fokuserer på inkluderende og aktivt medborgerskab, så alle mennesker uafhængigt af etnicitet og baggrund får mulighed for at udøve deres civile og politiske rettigheder. 

Rådet for Etniske Minoriteter's samarbejde med Migration Policy Group

REM blev i februar 2014 kontaktet af MPG med henblik på, at Rådet skal deltage i et projekt, der skal sætte fokus på medborgerskabs-kampagner.

Kampagnerne skal i forbindelse med kommende valg hjælpe immigranter til at blive aktive borgere. REM skal som repræsentant for Danmark bidrage med egne erfaringer, omkring Best Practice i forhold til medborgerskab og demokratisk deltagelse.

De mange erfaringer fra de deltagende lande skal hjælpe til at udvikle kampagner, der skal implementeres i disse lande forud for valg.

Læs mere om Migration Policy Group her