CJD Hamburg + Eutin

Rådet for Etniske Minoriteter støtter op om den tyske institution CJD Hamburg + Eutin, der igennem internationale samarbejder dels støtter og udvikler viden på integrations- og migrationsområdet samt yder konkret støtte og vejledning til unge med eller uden indvandrerbaggrund.

CJD Hamburg + Eutin har mange internationale samarbejdsaftaler med forskningsinstitutter, ministerier, universiteter og interesseorganisationer i adskillige europæiske lande. CJD Hamburg + Eutin fungerer som organisator på mange forskellige internationale projekter på integrationsområdet.

Siden grundlæggelsen i 1990 har CJD Hamburg + Eutin fungeret som en institution i den kristne ”Youth Villages Deutschland” inden for to områder: 1) migrationsspecialistydelser og erhvervsuddannelse, og 2) kvalifikationer og skole. Desuden gennemfører CJD Hamburg + Eutin nationale og tværnationale EU-programmer på områderne migration / integration / mangfoldighed. 

Inden for det første område fokuseres der på teoretiske undersøgelser og forskningsprojekter om emnet integration. Derudover ydes support via de to tiltag 'Youth Migration Service' og 'Pædagogisk Rådgivning', og der tilbydes sprogkurser til indvandrere. Inden for det andet område er de centrale arbejdsområder for CJD Hamburg + Eutin tilbud om praktiske kurser, socio-pædagogisk støtte, erhvervsvejledning og rådgivning for unge med eller uden indvandrerbaggrund.

Læs mere om CJD Hamburg + Eutin her