Internationalt

Rådets repræsentation i internationale fora og projekter.

CJD Hamburg + Eutin

Rådet for Etniske Minoriteter støtter op om den tyske institution CJD Hamburg + Eutin, der igennem internationale samarbejder dels støtter og udvikler viden på integrations- og migrationsområdet samt yder konkret støtte og vejledning til unge med eller uden indvandrerbaggrund.

Læs mere

Migration Policy Group

Migration Policy Group (MPG) er en uafhængig tænketank. MPG arbejder med strategisk tænkning, der kredser omkring lighed og bevægelighed.

Læs mere

Sidst opdateret 17/02 2015