Netværk

Integrationsråd

Integrationsrådene rådgiver landets kommuner om den lokale integrationsindsats.

Internationalt

Rådets repræsentation i internationale fora og projekter.

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet består af medlemmer og repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelserne. Det er muligt at deltage i repræsentantskabet, uanset om der er nedsat et integrationsråd i kommunen eller ej. Der vælges blandt medlemmerne 5 repræsentanter til REM.

Udvalg

Oversigt over Rådets repræsentation i nationale udvalg og fora.

Venskabsråd

Venskabsrådene fungerer som en hjælp til de lokale integrationsråd til at lade sig inspirere af hinanden, samt at give støtte og sparring i forhold til at få sat aktiviteter m.v. i gang.
Sidst opdateret 17/01 2018