Nyt råd udpeget

Udlændinge- og integrationsministeren har nu udpeget et nyt - Rådet for Etniske Minoriteter. Halima El Abassi er valgt som formand - og hun skal - sammen med resten af medlemmerne, overtage arbejdet fra det tidligere råd med at rådgive ministeren i spørgsmål om integration.

Rådet har primært til formål at rådgive den siddende udlændinge- og integrationsminister om emner, der vedrører flygtninge og indvandrere i Danmark. Derudover har rådet til opgave at holde sig orienteret om, hvordan det går med integrationsindsatsen i kommunerne og udbrede rådets holdninger i den offentlige integrationspolitiske debat.

Formanden, Halima El Abassi har en solid faglighed bl.a. i kraft af sit Ph.d-stipendiat ved OsloMet, hvor hun forsker i negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, desuden har hun erfaring fra sit tidligere arbejde som socialrådgiver, konsulent og underviser inden for integrationsområdet. Halima er glad for sin nye formandspost og ser frem til, at bruge sine erfaringer til at rådgive ministeren:

”Jeg er naturligvis utrolig glad for at blive udpeget til formand for rådet, som jeg synes er sammensat bredt og repræsentativt hvad angår faglige kompetencer og personlige erfaringer. Jeg glæder mig til, at stå i spidsen for dette velkvalificerede team. Vores opgave bliver nu at sætte alle vores kompetencer i spil med henblik på at rådgive ministeren og præge den offentlige debat, så vi kan være med til at sikre en vellykket integration i Danmark, siger Halima El Abassi.

Alle de nye rådsmedlemmer glæder sig som Halima til at komme i gang med rådets arbejde, hvor de kan bruge deres personlige og faglige erfaring til at komme med bud på løsninger, der kan sikre, at alle borgere bliver og føler sig som en del af det danske samfund.

Du kan se alle rådets medlemmer her

Sidst opdateret 12/03 2019