Integrationsbarometeret

Integrationsbarometeret skal synliggøre den udvikling der sker på integrationsområdet. Ved hjælp af ni målsætninger, der omfatter; abejde, uddannelse, danskkundskaber, medborgerskab, ligebehandling, selvbestemmelse, forsørgelse, udsatte boligområdet og kriminalitet, samt mange indikatorer, der vurderes relevante for integrationsindsatsen i Danmark, måles integrationen i det nationale integrationsbarometer.

I målingerne fokuseres der på indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, da analyser har vist, at netop disse mennesker udgør den gruppe, der står overfor de største udfordringer, når det gælder integration.

Integrationsbarometeret, det landsdækkende såvel som de lokale, er bygget på statistik indsamlet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Sidst opdateret 16/03 2018