Inddragelse af ressourcestærke indvandrere i integrationsopgaven