Demokratisk deltagelse og medborgerskab

Der er i høj grad tale om et demokratisk A- og B-hold, når det kommer til demokratisk deltagelse i Danmark, hvor særligt mange etniske minoriteter ikke benytter sig af deres ret til at øve indflydelse på samfundet og dermed også på deres eget liv.

Valgdeltagelsen ved kommunalvalg – hvor alle borgere kan deltage – er faldet, samtidig med at andelen af borgere med statsborgerskab, som også kan gøre deres magt gældende ved folketingsvalg, er faldet drastisk grundet stramninger i reglerne for indfødsret. Hvor blot to pct. af den voksne befolkning ikke havde ret til at stemme ved folketingsvalg i 90erne, er det tal steget til det firedobbelte, hvilket primært skyldes de forhøjede krav for at kunne blive statsborger.

Vores visioner

1. At flere etniske minoriteter stemmer, fordi de ser valg og demokratisk deltagelse som meningsfuldt.

2. At samfundets institutioner og organisationer i højere grad afspejler befolkningssammensætningen i dagens Danmark.

3. At flere etniske minoriteter bliver repræsenteret politisk, hørt i medierne og anerkendt for deres bidrag.

4. At flere etniske minoriteter deltager aktivt i civilsamfundet og i den demokratiske samtale.

Læs mere i rådets Visionskatalog