Forside

Carousel
REM på Folkemødet Den 16. juni afholdte Rådet for Etniske Minoriteter et arrangement på Folkemødet om valgdeltagelsen blandt nydanskere. Tak til alle dem som dukkede op og ikke mindst for de gode spørgsmål fra publikum, der medvirkede til en livlig og spændende debat. For jer som ikke havde mulighed for at deltage kan I se videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=F11vaIgHtlk&index=1&list=PL8ZKzGru5zqjhx73w0ZtePO-Tz9xZjYYo De bedste hilsner, REM
Velkommen

Rådet har eksisteret siden 1983 i forskellige former. I februar 2014 blev reglerne for sammensætningen af Rådet ændret. 

Med den nye struktur udpeger integrationsministeren nu fem af rådets medlemmer, heriblandt formanden. 

Herudover er fem medlemmer blevet valgt af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter og landets fire største kommuner er nu hver fast repræsenteret med et medlem. 

Læs om rådets medlemmer her!

Rådets fokuspunkter: 

1. Uddannelse blandt børn og unge

2. Inddragelse af ressourcestærke indvandrere og efterkommere i integrationsopgaven

3. Demokratisk deltagelse og medborgerskab blandt etniske minoriteter

4. Revision/re-definition af danskhed

5. Boligpolitik og boligområder