Udvalg

Dobbeltminoriteter i Fokus
Projektbeskrivelse og Rådet bidrag
Følgegruppen for Antidiskriminations-Enheden
Enhedens opgaver og Rådet bidrag
Følgegruppen for Integrationsviden
Gruppens opgaver og Rådets bidrag
Kontaktudvalget mellem Politi og etniske minoriteter
Udvalgets opgaver og Rådets bidrag
Ligebehandlingsudvalget
Udvalgets opgaver og Rådets bidrag
NGO Forum for hadforbrydelser (COWI)
Udvalgets opgaver og Rådets bidrag
Oxford Research: Netværk for 'Civilsamfundet bygger bro'
Netværkets opgaver og Rådets bidrag
Realdania Collective Impact
Gruppens opgaver og Rådets bidrag
Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde
Udvalgets opgaver og Rådets bidrag
Sidst opdateret 19/02 2015