Høringssvar vedr. ændring af forskellige love (FGU)

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ændring som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.)
Sidst opdateret 21/02 2018