Høringssvar vedr. ro og orden på indkvarteringssteder

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne
Sidst opdateret 12/09 2017